• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Ons Beleid

Pedagogisch beleid

Ons beleidsplan is gebaseerd op onze pedagogische visie en de regels die er zijn. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en voor pedagogisch medewerkers om aan te geven hoe wij werken op ons kindercentrum.

Risico – inventarisatie

Kindercentrum Ikke Ook houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in de kinderopvang te voorkomen. Er wordt jaarlijks een risico – inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.

Ziekte beleid

Als uw kind ziek is kan het niet op het kindercentrum worden gebracht. Een ziek kind voelt zich het prettigst in een rustige en vertrouwde omgeving. Op het kindercentrum kan het kind niet de extra zorg krijgen die het nodig heeft.

Klachten beleid

Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als een gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met ouders.

Oudercommissie

De oudercommissie is een commissie die de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk behartigd en de ouders vertegenwoordigen. De ouders van de oudercommissie kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun en uw kind(eren). De oudercommissie komt periodiek bijeen om over zaken rond het kindercentrum te overleggen en het management eventueel van advies te voorzien.

GGD inspectierapporten

Een keer per jaar wordt ieder kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. Hieronder treft u ons meest recente inspectierapport aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

20191115 definitief rapport JO BSO KC Ikke-ook20171206-definitief-rapport

20170214-definitief-rapport-JO-KDV-Ikke-Ook

20181022 definitief rapport JO KDV Ikke-Ook

20181022 definitief rapport JO BSO Ikke-Ook

Kinderen leren om op een gezonde en verantwoorde manier te leven?

Bij de locatiemanager van Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.