• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Buitenschoolse opvang

Op de buitenschoolse opvang (BSO) in Rotterdam Noord vangen wij kinderen op in de leeftijd van 4 – 13 jaar. De kinderen zijn al veel zelfstandiger, dan in de peuterleeftijd. De jongste kinderen (4 – 7 jaar) worden nog veel begeleidt door de pedagogisch medewerksters van de groep. De oudere kinderen kunnen dingen al veel zelfstandiger.

Wij bieden voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang. Tijdens de vakantieopvang volgen wij ongeveer hetzelfde dagprogramma als bij de peutergroep. Bij de buitenschoolse opvang staat vrije tijdsbesteding centraal. Op schooldagen is het voor de kinderen belangrijk zich te kunnen ontspannen en om hun energie kwijt te kunnen. Dit geven wij vorm door de kinderen activiteiten te laten kiezen die ze zelf willen doen. Iedere dag wordt er een groepsactiviteit voorbereid en aan de kinderen aangeboden, dit zijn veelal knutselactiviteiten. Kinderen hebben inspraakmogelijkheid bij het plannen van activiteiten, zowel naschool als tijdens de vakantieopvang. Tevens mogen de kinderen meedenken met het samenstellen van het menu.

Een dagje op de buitenschoolse opvang

Wij halen de kinderen van verschillende scholen in Rotterdam op van school. Kinderen die verder van de locatie op school zitten worden opgehaald met de auto. De chauffeurs zijn in bezit van een geldig rijbewijs en hebben een VOG verklaring. De chauffeurs zijn in dienst van het kindercentrum of, bij uitzondering, vrijwilligers die het kindercentrum en de kinderen goed kennen. De kinderen die dichtbij de locatie op school zitten worden lopend opgehaald.

14.30 – 15.15 ophalen van de kinderen
De meeste kinderen worden opgehaald tussen half 3 en 15.15 uur, dit ligt aan de eindtijden van de school waar de kinderen op zitten.

15.15 – 15.30 Inloop kinderen
Tussen 15.15 en 15.30 uur komen de kinderen binnen op de buitenschoolse opvang. De kinderen gaan aan tafel voor een beker water en een koekje, stuk fruit, komkommer of een stukje tomaat. Er wordt gezellig met elkaar de dag doorgesproken en hoe het op school was. De kinderen kunnen kiezen wat ze willen gaan doen en de knutselactiviteit voor die dag wordt uitgelegd.

15.45 – 16.30 vrije tijdsbesteding/ gerichte activiteit
De kinderen gaan knutselen, buitenspelen, boekjes lezen, met de lego spelen of een spelletje doen.

16.30 – 17.00 Warm eten
16.15 uur gaan de kinderen opruimen. Wanneer alles is opgeruimd wordt de tafel gedekt. De kinderen helpen ook mee. We gaan warm eten. Als iedereen zijn/ haar bord warm eten heeft wordt een “smakelijk eten” liedje gezongen. Bij iedere maaltijd krijgen de kinderen thee, water of melk te drinken.
Er wordt rekening gehouden met wat een kind wel en niet mag eten.

En dan weer naar huis
Vanaf 17.00 uur (andere tijden in overleg) komen de eerste ouders om hun kinderen op te halen. Pedagogisch medewerksters en ouders kunnen even met elkaar praten over wat er die dag allemaal is gebeurd.

Wil je meer te weten komen over al onze opvangvormen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Kinderen leren om op een gezonde en verantwoorde manier te leven?

Bij de locatiemanager van Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.