• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Onze visie & werkwijze

Onze pedagogische visie
Kindercentrum Ikke Ook heeft niet gekozen voor één specifieke pedagogische leerschool. Wij hebben verschillende pedagogisch stromingen gecombineerd met onze eigen inzichten. Een pedagogisch leerschool die er uitspringt is die van Thomas Gordon, waarbij het actief luisteren naar kinderen centraal staat.

Het vertrekpunt is het kind. Ieder kind beschouwen we als uniek, met een eigen tempo, temperament en talent. Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen en dat ze leren wat ze met hun eigen talenten en mogelijkheden kunnen, met respect voor zichzelf en anderen.
In de visie van Kindercentrum Ikke Ook staan de begrippen kwaliteit, professionaliteit, openheid en sfeer centraal. Het pand waarin wij zijn gehuisvest is knus van opzet, het heeft een uitnodigende en huiselijke sfeer. Kleurstelling en inrichting sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. De ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. Kindercentrum Ikke Ook biedt een uitdagende omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert het kind op zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen.

Visie op de ontwikkeling
De ontwikkeling binnen de groep gebeurt door vooral spelactiviteiten. Spelen is in deze fase de belangrijkste motor van de ontwikkeling. Spel is voor het kind de manier van ontdekken, ervaren en onderzoeken. Daarom neemt het spel een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkeld het kind zich en maakt contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel kan ontwikkelen. Wij begeleiden het kind hierbij door hem aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer een kind zelf speelt neemt de pedagogisch medewerkster afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen manier te ontwikkelen en te uiten.

In de babygroep wordt veel aandacht besteedt aan de verzorging, de voeding en het knuffelen. In de peutergroep en buitenschoolse opvanggroep wordt aandachtig de spelactiviteiten afgestemd op het niveau en de interesse van het kind. De spelactiviteiten zijn verweven in het dagprogramma.
Op het kinderdagverblijf (0 – 4 jaar) werken wij met de methode “my baby can read en Puk & Ko. Deze methodes zijn gericht op de taalontwikkeling en de sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Visie op het contact met de ouder
Wij proberen kinderen tijdens de opvang zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Onze methodiek zit vervlochten in het dagelijkse programma. Aan de hand van thema’s bieden wij de kinderen activiteiten aan die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind.
Van belang is het evenwichtig inspelen op de thuissituatie en het contact met de ouders. De dagelijkse contacten heeft u met de pedagogisch medewerkers. Tijdens de haal- en brengmomenten is er tijd om de dagelijkse dingen met elkaar uit te wisselen.

Onze pedagogisch medewerkers zullen u aan het einde van de dag informeren over praktische zaken, maar ook over de activiteiten en grappige voorvallen op de groep. Iedere zes maanden zal met de pedagogisch medewerker van de groep een gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling van uw kind, hier wordt vooraf een observatie van uw kind voor bijgehouden.
Uiteraard is er altijd gelegenheid om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen. Één keer per maand komt er een nieuwsbrief uit met nieuwtjes, leuke anekdotes en uitspraken van kinderen.

Wil je meer te weten komen over al onze opvangvormen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Kinderen leren om op een gezonde en verantwoorde manier te leven?

Bij de locatiemanager van Ikke Ook kunt u altijd vrijblijvend terecht voor een rondleiding, vragen en informatie. Ook kan de locatiemanager u begeleiden met het gehele proces van de inschrijving en de kinderopvangtoeslag.