• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Oudercommissie

De oudercommissie is een commissie die de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk behartigd en de ouders vertegenwoordigen. De oudercommissie kan adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun en uw kind(eren).

De oudercommissie komt periodiek bijeen om over zaken rond het kindercentrum te overleggen en het management eventueel van advies te voorzien.

De medezeggenschap van de ouders is in de Wet Kinderopvang vastgelegd. De oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht over voor te nemen besluiten, inzage het pedagogisch

Meer weten?