• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Pedagogisch beleid

Ons beleidsplan is gebaseerd op onze pedagogische visie en de regels die er zijn. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en voor pedagogisch medewerkers om aan te geven hoe wij werken op ons kindercentrum. Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij, als kindercentrum, op dit moment invulling geven aan onze taak van professioneel opvoeden.

Het beleidsplan beschrijft enerzijds de visie van waaruit wij met de kinderen omgaan, anderzijds geeft het een overzicht van het dagprogramma van ons kinderdagverblijf & Buitenschoolse opvang. De ouders krijgen op deze manier inzicht hoe KC Ikke Ook vorm geeft aan de opvang. De pedagogisch medewerkers van KC Ikke Ook hebben met dit beleidsplan een instrument in handen om hun pedagogisch handelen te toetsen en te verantwoorden.

Het personeel heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van het pedagogisch beleidsplan. De inhoud geeft een actuele beschrijving van de dagelijkse praktijk. Het beleidsplan wordt getoetst, geëvalueerd en bijgesteld op punten waarover in de loop der tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan.

Nieuwsgierig geworden?