• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Risico – inventarisatie en Evaluatie

Kindercentrum Ikke Ook houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in de kinderopvang te voorkomen. Er wordt jaarlijks een risico – inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De risico – inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. Er is een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om de risico’s te reduceren. Na een jaar wordt er een evaluatie verslag gemaakt en weer een nieuwe inventarisatie zo ontstaat er een cyclus. De risico – inventarisatie wordt besproken tijdens een teamvergadering en met de oudercommissie. Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de manager.

Tevens maken wij gebruik van een (bijna) ongelukkenregistratie formulier en een signaleringsformulier. Alle (bijna) ongelukken worden geregistreerd en meegenomen in het veiligheidsverslag. Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. Op het signaleringsformulier noteren wij wat er gesignaleerd is bij een kind. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kind dat gebracht wordt met een bult op zijn hoofd.

Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekte te voorkomen. Wij werken met een hygiëneprotocol. Het hygiëneprotocol wordt opgemaakt naar aanleiding van de risico inventarisatie gezondheid. Het protocol wordt jaarlijks geëvalueerd. De pedagogisch medewerksters nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoonbeddengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving, enz.Tevens maken wij gebruik van een ziekteregistratie formulier. Alle (kinder)ziektes worden geregistreerd en bijgehouden.

Overige veiligheidsmaatregelen; het vier- ogenprincipe

Wij vinden de veiligheid voor de kinderen belangrijk en maken gebruik van camera’s. In alle ruimtes hangen camera’s (behalve op het volwassen toilet). De beelden worden opgeslagen op een harde schijf en worden alleen gebruikt indien dit noodzakelijk is. De beelden worden alleen bekeken door de directie en de manager. Wij doen dit om de veiligheid van de kinderen, de ouder(s) en het personeel te kunnen waarborgen. Daarnaast waarborgen wij op deze manier het vier- ogenprincipe. Er kijkt altijd een tweede volwassenen mee met de beroepskracht.

Op 1 juli 2013 trad het vier- ogenprincipe in werking en is opgenomen in de Wet Kinderopvang. Het vier- ogenprincipe houdt het volgende in;

Of de pedagogisch medewerkster nu een baby naar bed brengt of een ommetje maakt met peuters of op de groep staat, het moet altijd mogelijk zijn dat een andere  volwassenen meekijkt of – luistert. Die andere volwassenen hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is.

Op kindercentrum Ikke Ook maken wij gebruik van continue toezicht via de camera’s, door inzet van stagiaires en doordat de manager/ directrice regelmatig op de groepen komt. Op kantoor staat een beeldscherm waarop alle camera’s op te zien zijn. De manager kan dit beeldscherm goed zien en kijkt op deze manier mee op de groepen. Op de locatie kunt u het protocol “het vier- ogenprincipe” lezen.

Nieuwsgierig geworden?