• KC Ikke Ook | Soetendaalseweg 68-70, 3036 ET Rotterdam | Tel: 010 465 96 53

Ziekte beleid

Als uw kind ziek is kan het niet op het kindercentrum worden gebracht. Een ziek kind voelt zich het prettigst in een rustige en vertrouwde omgeving. Op het kindercentrum kan het kind niet de extra zorg krijgen die het nodig heeft. Wanneer u twijfelt, kunt u altijd even overleggen met de pedagogisch medewerksters of de manager.

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf op het kindercentrum, wordt de temperatuur gemeten en uw kind wordt extra in de gaten gehouden. Wij verstaan onder een ziek kind een kind dat zich zichtbaar niet lekker voelt, over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of meer dan 38,5 graden koorts heeft. De pedagogisch medewerksters neemt dan telefonisch contact met u op met de vraag om het kind op te komen halen van het kindercentrum. Het is daarom van belang dat u altijd een telefoonnummer achterlaat waar u op bereikbaar bent.

Wij volgen de richtlijnen van de GGD. Alle regels met betrekking tot zieke kinderen zijn ook in het veiligheid en gezondheidsbeleid terug te vinden. Als uw kind medicijnen krijgt op het kinderdagverblijf dan vragen wij de ouders een verklaring medicatieverstrekking te tekenen.

Meer weten?